سه‌شنبه, 18 بهمن 1401
نصر نیروی یزد - نمایش عکس :: EPC شرکت توزیع برق استان یزد- احداث کامل خط 20 کیلوولت تک مداره برج فلزی ده بالا- طزرجان- طراحی برج و

EPC شرکت توزیع برق استان یزد- احداث کامل خط 20 کیلوولت تک مداره برج فلزی ده بالا- طزرجان- طراحی برج و

تعداد بازدید: 1725
دیدگاه کاربران