چهارشنبه, 30 خرداد 1403
نصر نیروی یزد - پروژه های پست

 

  • پروژه های پست

 

  • 63 و 132 کیلوولت:

 

نام و مشخصات پروژه

نام کارفرما

نصب و تست و راه اندازی پست63 کیلوولت کارخانه ذوب روی بافق) دوبی ترانسفورمر(

شرکت ذوب روی بافق

نصب و تست و راه اندازی پست63 کیلوولت کارخانه سیمان بوهروک) یک بی ترانسفورمر(

شرکت سیمان بوهروک یزد

نصب و تست و راه اندازی ترانسفورهای132 کیلوولت پست طبس )دوبی ترانسفورمر(

برق منطقه‌ای یزد

طراحی و نصب و راه اندازی پست132 کیلوولت کارخانه سیمان کرمان )سه بی ترانسفورمر(

شرکت سیمان کرمان

نظارت بر حمل و نصب و تست و راه اندازی پست موبایل132 کیلوولت

برق منطقه‌ای یزد

تزریق روغن و پیش راه اندازی ترانسفورمرهای رکتی فایر132 کیلوولت طرح توسعه110000 تنی ایرالکو  (5دستگاه)

شرکت NFCچین

 

 

 

  • 230 و 400 کیلوولت:

 

نام و مشخصات پروژه

نام کارفرما

تست و راه اندازی پست230 کیلوولت ترک آباد اردکان

برق منطقه‌ای یزد

انجام عملیات نصب و راه اندازی توسعه دوفیدر پست230 کیلوولت چادرملو

مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو

نصب وتست و راه اندازی ترانسفورهای230 کیلوولتABB طرح توسعه سنگ آهن چغارت (دوبی ترانسفورمر(

شرکت  ABB

نصب پست230 کیلوولت جدید طرح توسعه110000 تنی ایرالکو) دوبی ترانسفورمر(

شرکت آلومینیوم ایران

کارهای ساخت و اجرای پروژه کاهش سطح اتصال کوتاه شبکه برق مجتمع چادرملو

مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو