چهارشنبه, 30 خرداد 1403
نصر نیروی یزد - پروژه صنعتی

 

 

 *    پروژه صنعتی

 

نام و مشخصات پروژه

نام کارفرما

اجرای عملیات برق و ابزار دقیق پروژه صبا فولاد خلیج فارس

صبا فولاد

طرح ایجاد کارخانه الکترود گرافیتی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران