چهارشنبه, 30 خرداد 1403
نصر نیروی یزد - متن مقاله :: کنترل مستقیم توان های حقیقی و واکنشی منبع تولید پراکنده متصل به شبکه به روش کنترل حالت لغزشی

کنترل مستقیم توان های حقیقی و واکنشی منبع تولید پراکنده متصل به شبکه به روش کنترل حالت لغزشیاردیبهشت 95
نگارنده مقاله: سید علی اکبر فلاح زاده اکبر طاقداریان محمد مهدی یزدانشناس

در این مقاله یک کنترل کننده مستقیم توان حقیقی و واکنشی ‏ (DPC) برای یک منبع تولید پراکنده متصل به شبکه از نوع فتوولتاییک به روش کنترل مد لغزشی (SMC) ارائه شده است. با روش کنترل مستقیم توان و با بکارگیری روش کنترل مد لغزشی ولتاژهای کنترلی موردنیاز اینورتر، محاسبه می شوند، بطوریکه خطای لحظه ای توان های حقیقی و واکنشی ‏ صفر شود. این کنترل¬کننده به هیچ حلقه کنترل جریان داخلی احتیاج ندارد که طراحی کنترل¬کننده را ساده و عملکرد حالت گذرا را مناسب می سازد. توان های حقیقی و واکنشی با عبور از یک خط انتقال کوتاه و یک فیلتر سلفی به شبکه تزریق می شوند. ضمنا این کنترل کننده در برابر تغییر پارامترهای خط و فیلتر مقاوم است. با استفاده از تکنیک مدولاسیون بردار فضایی (SVM)، فرکانس کلیدزنی ثابت برای مبدل فراهم می شود که طراحی فیلتر هارمونیکی AC را ساده می سازد. نتایج شبیه سازی قابلیت و توانایی روش SMC-DPC در کنترل مستقیم توان حقیقی و واکنشی و همچنین مقاوم بودن در برابر تغییر پارامترها را نشان می دهد.

در این مقاله یک کنترل کننده مستقیم توان حقیقی و واکنشی ‏ (DPC) برای یک منبع تولید پراکنده متصل به شبکه از نوع فتوولتاییک به روش کنترل مد لغزشی (SMC) ارائه شده است. با روش کنترل مستقیم توان و با بکارگیری روش کنترل مد لغزشی ولتاژهای کنترلی موردنیاز اینورتر، محاسبه می شوند، بطوریکه خطای لحظه ای توان های حقیقی و واکنشی ‏ صفر شود. این کنترل¬کننده به هیچ حلقه کنترل جریان داخلی احتیاج ندارد که طراحی کنترل¬کننده را ساده و عملکرد حالت گذرا را مناسب می سازد. توان های حقیقی و واکنشی با عبور از یک خط انتقال کوتاه و یک فیلتر سلفی به شبکه تزریق می شوند. ضمنا این کنترل کننده در برابر تغییر پارامترهای خط و فیلتر مقاوم است. با استفاده از تکنیک مدولاسیون بردار فضایی (SVM)، فرکانس کلیدزنی ثابت برای مبدل فراهم می شود که طراحی فیلتر هارمونیکی AC را ساده می سازد. نتایج شبیه سازی قابلیت و توانایی روش SMC-DPC در کنترل مستقیم توان حقیقی و واکنشی و همچنین مقاوم بودن در برابر تغییر پارامترها را نشان می دهد.

 

دریافت فایل مقاله
تعداد بازدید: 3075