چهارشنبه, 30 خرداد 1403
نصر نیروی یزد - ارتباط با ما

آدرس: یزد، بلوار دانشجو، خیابان ایثارگران، کوچه اولیاء بن بست نائینی ، پلاک ۴۸

کد پستی: ۴۸۳۸۶-۸۹۱۶۷

فکس:       ۳۳ ۱۱ ۲۴ ۳۸ (۰۳۵)

تلفن:    ۲ - ۵۰ ۹۸ ۲۵ ۳۸ (۰۳۵)

ارتباط مستقیم با مدیریت:

تلفن: ۵۴ ۹۸ ۲۵ ۳۸ (۰۳۵)            E-mail: Mr.Yazdan@Nasrniroo.ir